SFO mål og indhold

Skolefritidsordningen er Hadsund skoles tilbud om morgenpasning og eftermiddags pasning af børn fra børnehaveklasse til og med 4. klasse.

Fra januar 2016 vil der være ca. 160 børn i fritidsordningen. De 160 børn er organiseret i tre store børnegrupper med hvert sit hjemområde.
 

0. årgang udgør en basisgruppe for sig med hjemområde i lokale A3
 

1. årgang udgør en basisgruppe for sig med hjemmeområde på torvet ved det lille SFO rum ved lokale A7
 

2. – 3. årgang udgør en basisgruppe for sig med hjemområde på torvet i det store SFO rum ved lokale A9
 

Vision og målsætning

 

Vores målsætning er – i samarbejde med forældrene – at skabe en tryg og inspirerende hverdag for børnene med udgangspunkt i børnenes aktuelle ønsker og interesser.

I det daglige pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og i børnenes forskelligheder, og arbejder med at udvikle børnene socialt og derigennem styrke deres ansvarsbevidsthed og selvstændighed. Vi er Idræt, leg og bevægelses SFO. Dette betyder, at vi har planlagte bevægelsesaktiviteter flere gang om ugen.
 

Børnenes start – Kontaktpersoner

  

Det er vigtigt at understrege, at børnenes tid i SFO er fritid, og at SFO gerne skulle have karakter af at være er fristed. Den selvorganiserede leg er en meget vigtig del af børnenes liv her – og de mere voksenstyrede aktiviteter bør så vidt muligt have deres udgangspunkt i børnenes egne behov og tilrettelægges, så det enkelte barns selvfølelse styrkes, og kvaliteten i samspillet mellem børnene fastholdes og udvikles.

SFO Hadsund skole

Stadionvej 5, 9560 Hadsund

Tlf. 97114530


SFO overordnede mål og indhold i

Mariagerfjord kommune