Udvikling og trivsel
Har du/I brug for råd og vejledning omkring dit barn eller familie?

Vi er en gruppe af eksterne fagpersoner fra afdelingen "Børn, Unge og Familie” under Mariagerfjord Kommune, som er tilknyttet Hadsund Skole. I tilfælde af, at du/I har brug for råd og vejledning omkring dit barn/familie, er du velkommen til at kontakte os enten direkte (se oplysninger nedenfor) eller igennem skolen. Emnerne kan være af forskellig karakter, herunder både faglige og sociale eller omhandlende sundhed, udvikling og trivsel.

*Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er et tilbud om rådgivning og hjælp til familier med børn i alderen 0 - 18 år, når det drejer sig om udvikling, indlæring og trivsel.

 


Psykolog i PPR
Mai Westersø Thorbjørnsen.
Kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-16 på tlf.: 24918106


Ergoterapeut i PPR
Hanne Petersen
Kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-15 på tlf.: 97113189


Tale-hørekonsulent i PPR
Jette Kalstrup Schulz
Kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-16 på tlf.: 23471086


Socialrådgiver i Familierådgivningen
Tine Lorentzen
Kan kontaktes på mail
[email protected]


Sundhedsplejerske i Sundhedsplejen
Helle Dahlgaard
Kan kontaktes alle hverdage fra kl. 8-15.30 på tlf.: 51212306


SSP / Familiekonsulent
Kim Hansen Bundgaard
kontaktes på 97113000 / 29105531 [email protected]