Skolens grundoplysninger
Hadsund skole har ca. 750 elever fra 0. til 9. klasse. Skolen er en afdelingsopdelt skole, hvor hver afdeling har egen afdelingsleder.

Skolens SFO er en integreret del af Hadsund skole. Det vil sige, at det er de samme lokaler der danner ramme om såvel fritid, som for skole. Tidligt om morgenen kan elever og forældre gennem klassens egen indgang og garderobe møde i skolen. Det betyder for den enkelte elev, at det kendte miljø fra SFO ikke opleves som den helt store forandring ved overgangen til skole. Skolen opleves derfor overskuelig af selv de yngste elever. Dette håber vi, der kan fastholde en øget tryghed i skolestarten.

Hadsund Skole vægter en høj faglighed samtidig med, at vi forsøger at fastholde en god trivsel for vore elever. Der er for os ikke noget modsætningsforhold i at stille krav og samtidig have det godt - tvært i mod.

Hadsund svømmehal er også en indbygget del af skolen, der gør skolesvømning nemt at komme til. Skolen ligger op til fjorden, der flot indrammer hele Mariagerfjord kommune.

Ledelse

Skoleleder: Morten Lyhne Sørensen

Viceskoleinspektør: Torben Bjertrup

Formand for Skolebestyrelsen: Kirsten Brøgger

Personalet

70 lærere og 2 afdelingsledere

3 børnehaveklasseledere

12 SFO pædagoger

2 sekretærer og 3 Tekniske medarbejdere

Klasser

Antal klassetrin på skolen: 0-9 klasse

Antal spor på skolen: 3

Skolereform

Her kan du finde information om hvordan vi

forholder os til og bruger den nye skolereform