Skolens faktuelle informationer
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe

Indskolingen (0.-2. klasse): 22.9 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 23.7 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 23.8 elever pr. klasse
 
(OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser)

Klassetrin og spor på skolen
Elevtallet er 700 fordelt på 3 spor. Skolens SFO er en integreret del i skolen og er normeret til 180 børn.

Antal lærer: 70
Antal pædagoger: 12
Elevtal: Her finder du Skolens elevtal

Skolens organisering

Afdelinger Antal elever Klasser
Afdeling A 265 elever SFO, børnehaveklasser, 1. – 2. og 3. klasserne
Afdeling B 219 elever 4. – 5. og 6. klasserne
Afdeling C 210 elever 7. – 8. og 9. klasserne
Specialpædagogisk Forum 12 elever I klassen
Tal fra Ministeriet for børn og undervisning:

 

Gennemsnitskarakterer for 9. klasse

Ministeriets opdaterede oplysninger om gennemsnitskarakterer

Skolens overgang til uddannelse for 9. klasse

Ministeriets opdaterede oplysninger om overgang til uddannelse


Information om fælles mål for folkeskolens fag og emner fra Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling