Principper, Politikker og Planer

"I folkeskolelovsammenhæng er et princip en grundtanke, der rummer en forestilling om, i hvilken retning skolens virksomhed skal bevæge sig. Principperne skal afspejle, hvilke værdier man ønsker, skolen skal præges af."
(Undervisningsministeriets vejledning om, hvad et princip er)

I boksen til højre er der links til Hadsund skoles principper. Principperne er udarbejdet af Skolebestyrelsen. Ligeledes kan du i boksen finde en del af de politikker der er med til at danne baggrund for arbejdet på Hadsund skole.

 

PRINCIPPER

Principper for Lejrskole m.m.

Principper for Fagfordeling

Principper for Skole/hjem Samarbejde

Principper for Klassedannelse

Principper for Karaktergivning

Principper for Skemalægning

Principper for Sorgplan

Principper for Holddannelse

Principper for Elevplaner

Principper for Videoovervågning

Vejledning elevplaner

Ordensregler for elever

Retningslinier Hadsund Skole Portaler

Retningslinier elevfravær

Retningslinier anvendelse af skolens computere

Retningslinier anvendelse egen computer på Hadsund Skole 

POLITIKKER OG PLANER

Antimobbestrategi

Mad og måltidspolitik

Sikkerheds og Kriseberedskab

Trafikpolitik

Evakueringsplan

Forsikring

Evaluering på Hadsund skole

Samtykkeerklæring