SFO Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Pladsmoduler og åbningstider:

Heldagsplads: 6.30 – 8.00 og 14.00 – 17.00 (fredag 14.00 – 16.00)

Morgenplads: 6.30 – 8.00

I skoleferier og på skolefri hverdage er SFO åben fra 6.30 til 17.00 (fredag 16.00). Morgenbørn passes i skoleferier og på skolefri dage kun i tidsrummet fra 6.30 til kl. 8.00.

OBS! SFO er lukket mellem jul og nytår fra og med d. 24. dec. til og med d. 1. jan. – SFO er desuden lukket grundlovsdag d. 5. juni.

Forældrebetalingen opkræves forud d. 1. i hver måned af forvaltningen. Sammen med den månedlige betaling opkræves der penge til frugtordningen pt. 50 kr. om måneden.

Indmeldelse, udmeldelse og ændring af pladsmodul sker på den digitale pladsanvisning. Indmeldelse kan ske til d. 1. og d. 15. i en måned. Udmeldelse sker med en måneds varsel og til d. 1. i en måned.

Dagens rytme

06.30. SFO åbner på torvet. SFO tilbyder morgenmad fra 6.30 – 7.40. Vi tilbyder grovboller med pålæg og syltetøj. Derudover er der havregryn og cornflakes.

08.00. Skoledagen starter.

14.00. Skoledagen slutter.

14.00. SFO dagen starter med frugt og brød på SFO torvet.

14.15. Efter frugten er der udetid.

Derefter er der tilbud om forskellige aktiviteter.

17.00. SFO lukker. (Fredag kl. 16.00).

Fremmødekontrol

 Vi er en kontrolleret pasning, hvilket betyder, at vi hver dag skal føre kontrol med børnenes fremmøde. Det er derfor vigtigt, at forældrene giver besked i tilfælde af fravær. Det er også vigtigt at give besked, hvis børnene bliver hentet af andre, med mindre der ligger en fast aftale. Besked gives i minInstitution.

Forældresamarbejde

En god dialog med forældrene er en af forudsætningerne for, at vi kan skabe en fornuftig hverdag for børnene. En vigtig tovholder i denne dialog er SFOens forældreråd. Forældrerådets aktuelle sammensætning og arbejde vil fremgå af opslagstavlen, nyhedsbreve og mødereferater.

SFO Hadsund skole

Stadionvej 5, 9560 Hadsund

Tlf. 9711 4530


- Den digitale pladsanvisning

SFO takster

SFO åbningstider


Forældreråds medlemmer