Undervisningsmiljøvurdering - UMV
Hvad er undervisningsmiljø?

Undervisningsmiljøet består af de tre hovedområder: det fysiske, det psykiske og det æstetiske miljø. Det er faktorer, som har indflydelse på elevernes og de studerendes trivsel, læring, sundhed og sikkerhed. Mindst hvert tredje år skal skoler og uddannelsessteder udarbejde en undervisningsmiljøvurdering, som inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet.


Undervisningsmiljøvurdering UMV

UMV, er en vurdering af skolen eller uddannelsesstedet, hvor man inddrager elevernes eller de studerendes opfattelse af undervisningsmiljøet. Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år. Hvis du vil vide mere om undervisningsmiljø klik ind på dcum.dk 

UMV på Hadsund skole

På Hadsund skole blev der af Elevrådet, Skolens elever og medarbejderstab, Arbejdsmiljøorganisationen og Skolebestyrelsen udarbejdet en handleplan for undervisningsmiljøet frem til Marts 2016. Du kan læse den her Handleplan for undervisningsmiljø 2014-16

UMV

Handleplan for undervisningsmiljø 2014-16 er udarbejdet ud fra følgende rapporter:
   Overbliksrapport sammenlignet med 

landsgennemsnittet 2014

 

Bilagsrapport sammenlignet med 

landsgennemsnittet 2014