Skolereform
Her er nogle af de tiltag Hadsund skole har sat igang efter skolereformen.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet foregår inden for almindelig arbejdstid. Hadsund Skole planlægger en ugentlig lang dag, hvor blandt andet forældresamtaler kan blive afviklet. Der bliver også mulighed for at planlægge forældresamtaler på andre tidspunkter i skoletiden, hvor forældre og lærere har mulighed for at deltage. Der vil fortsat blive arrangeret forældremøder efter kl. 17.00.
Yderligere information om folkeskolereformen på Hadsund Skole kan du finde her på mariagerfjords hjemmeside

Faglig fordybelse (FF)

I faglig fordybelse vil der kunne foregå mange forskelige aktiviteter; men det karakteristiske vil være, at der er tale om noget stof eller nogle opgaver, som man kan blive dygtigere ved at arbejde med. Derfor er fordybelse nok et bedre udtryk for aktiviteten. Der er tale om mange forskellige aktiviteter alt efter, om man går i 1. eller i 9. klasse.

Bevægelse

På Hadsund Skole har der i en lang række år været et øget fokus på motion og bevægelse. Skolebestyrelsen har lagt vægt på, at eleverne fra de yngste klasser og opad har fået mere tid til idræt end den vejledende timefordelingsplan har foreskrevet. Der har været 120 årlige timer i idræt på 1. årgang, 100 timer på 2. årgang og 80 timer på 3. årgang. Med skolereformen ændres undervisningen til 60 timer årligt.

Eleverne skal have bevægelse 45 minutter i gennemsnit pr. dag. Det gør Hadsund Skole på flere måder. For det første vil eleverne få idrætsundervisning en gang om ugen i 2 lektioner. På nogle årgange vil eleverne få yderligere 2 lektioner i sammenhæng i motion og bevægelse. For nogle årgange vil de opleve forskellige former for motion og bevægelse i forbindelse med den faglige undervisning.

Hos de yngste påtænkes indførelsen af et bevægelses/løbebånd, hvor eleverne efter læsning skal ud og bevæge sig i løb. På andre årgange kan det være walk and talk. Det kan også være korte afbrydelser i undervisningen, hvor man får blodet til at rulle. Det kan være mange ting, som Hadsund Skole vil arbejde med og udforske i de kommende år.

Understøttende timer

Tiden til understøttende undervisning omfatter dels et fastlagt antal lektioner til motion og bevægelse dels et antal til lektiehjælp og fordybelse. Da lektiehjælp og fordybelsestimerne er frivillige frem til næste folketingsvalg, vil der være et meget svingende antal timer til rest til egentligt understøttende timer.

På Hadsund Skole lægges de understøttende timer i forbindelse med de store fag som dansk og matematik. Det kan ændres hen over skoleåret således, at det ikke altid er dansk og matematik; men også andre fag, som kan få glæde af lidt mere tid til noget anderledes.

Den åbne skole

Hadsund Skole har samarbejde i relation til Åben Skole på en række områder.Vi har eksempelvis haft samarbejde med:

Musikskolen, Kirkekoret Hadsund Kirke, Basketballklubben HB, Håndboldklubben HB, DGI, Samarbejde med Havbakkeskolens SFO, Gårdbesøg, Falck, ”Forældrebank” i klaserne, Akzo Nobel samarbejde på 8. årgang, Tradium, Hobro Gymnasium (Talentudvikling), Ungdomsskolen Mariagerfjord, Hadsund Roklub, Mariagerfjord Golfklub, Hadsund Skoleorkester, Aalborg universitet (SKUB), Skole- Kirkesamarbejde på 3 årgang, Hadsund skytteforening m.fl.

Hadsund Skole har traditioner, som vi ønsker at arbejde videre på; men samtidig et ønske om at udvide samarbejdet til endnu flere i det omgivende samfund.

Kontakt til skolen i hverdagen

Forældrene kan altid kontakte skolens medarbejdere via elevintra og forældreintra. Der vil blive svaret snarest.